Saturday, 8 October 2011

Tugasan 1c Pembangunan Blog Pendidikan

Tugasan 1c Pembangunan Blog Pendidikan yang membawa wajaran markah sebanyak 30%.

Kriteria permarkahannya adalah seperti berikut :-

1. Isi kandungan blog serta kualiti penyampaian                                                   10%
2. Senireka blog serta daya tarikan                                                                          10%
3. Teknik serta kaedah mengajar / Teknologi yang digunakan dalam blog
    seperti video,animasi dan sebagainya                                                                  10%

                                                                                                    Jumlah                   30%

Tugasan adalah secara individu, pelajar dikehendaki membina blog P&P (jangan melalut) bagi satu topik pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan mata pelajaran dari Kementerian elajaran Malaysia. Pelajar pelajar diwajibkan menggunakan platform Blogger (blogspot). Pelajar dibenarkan memilih sendiri matapelajaran yang dikuasai mereka. Bagi penilaian pembangunan blog berjumlah 30%, pelajar dikehendaki memasukan pautan URL blog ke dalam forum yang akan disediakan khusus untuk tugasan ini. Pastikan nama,nombor matrik dan topik masing-masing diletakan di muka hadapan blog. Markah bonus akan diberikan sekiranya pelajar berjaya menintegrasikan aplikasi lain ke dalam blog mereka seperti youtube, facebook, scribd, prenzi dan sebagainya. Markah bagi tugasan ini adalah seperti yang disebutkan di atas...


Penghantaran dilakukan sebelum 12 Disember 2011 (Isnin), kaedah pengantaran adalah dengan memasukan URL blog di Forum MyGuru................

No comments:

Post a Comment